Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Europe/Kyiv', we selected the timezone 'UTC' for now. in /home/dubno130/gospodar.net/catalog/controller/common/footer.php on line 46 Публічна оферта

Публічна оферта

1. Загальні положення

1.1. Справжня публічна оферта є офіційною пропозицією інтернет-магазину gospodar.net на адресу будь-якої фізичної і юридичної особи, що володіє дієздатністю і необхідними повноваженнями укласти електронний договір купівлі-продажу Товару на умовах, визначених у цій оферті (надалі - Договір) та містить всі істотні умови Договору.

1.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення замовлення Покупцем, підтвердженого Gospodar відповідно до умов Договору. Договір, укладений на підставі акцептування Покупцем цієї оферти, є договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків і / або застережень.

1.3. Текст даного Договору є публічною офертою відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України.

 

2. Поняття і визначення

2.1. У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

Адміністрація сайту - адміністрація Інтернет-магазину Gospodar (інтернет-адреса: https://gospodar.net/).

Замовлення - вибір окремих позицій з переліку Товарів, вказаних Покупцем через форму Сайту і підтверджений Продавцем.

Інтернет-магазин - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації Товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди; для цілей даного Договору - Інтернет-магазин Gospodar (інтернет-адреса: https://gospodar.net/). Покупець - фізична або юридична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

Продавець - суб'єкт господарювання (юридична особа або фізична особа-підприємець), який згідно з цим Договором реалізує Покупцеві Товар, а також пропонує Товар до реалізації в Інтернет-магазині шляхом розміщення на Сайті інформації про Товарах, які можна замовити. Продавцем може бути як Адміністрація сайту, так і будь-яка особа, якій Адміністрація сайту надала право на розміщення відомостей про товар.

Сайт - веб-cайт, що має адресу в мережі Інтернет https://gospodar.net/, за допомогою якого Покупець має можливість здійснити покупку бажаного Товару. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товарів Продавцями.

Сторони - Продавець і Покупець, уклали цей Договір на умовах, викладених нижче.

Товар - марки, гібриди, сорти, моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети, матеріали і посадковий матеріал, в тому числі саджанці рослин.

 

3. Реєстрація на сайті

3.1. Покупець, який бажає придбати Товар, оформляє Замовлення через форму Сайту. Оформити Замовлення на Сайті можуть тільки зареєстровані Покупці, які ввели необхідні дані про себе, в тому числі контактний номер телефону. Покупець повинен повідомити Gospodar всі необхідні дані, однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого ним Товару. Покупець має право зареєструватися на Сайті тільки 1 (один) раз, тобто може мати тільки один особистий кабінет.

3.2. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.

3.3. Покупець, що реєструється на Сайті, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця і відкриває доступ до додаткових сервісів. Передача Покупцем логіна і пароля третім особам заборонена.

3.4. Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, в разі передачі логіна і пароля третім особам.

 

4. Предмет договору

4.1. Продавець передає, а Покупець приймає і оплачує Товари на умовах Договору.

4.2. Право власності на замовлений Товар переходить до Покупця після моменту оплати останнім повної вартості Товару та фактичної передачі Товару Покупцю. Ризик випадкової загибелі Товару або його пошкодження переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару.

4.3 Покупцю.Продавець (в тому числі працівники, інші залучені Продавцем до виконання замовлення за умовами цього Договору особи) не несуть відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність та повноту наданої інформації при оформленні Замовлення. При цьому, Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання підтвердженого Замовлення Покупця через наданням Покупцем неповної та недостовірної інформації при оформленні Замовлення на придбання Товару за цим Договором.

4.4. Всі інформаційні матеріали, представлені на сайті Продавця, визначеному цим Договором, носять довідковий характер і не можуть в повній мірі передавати повну та достовірну інформацію про певні властивості і характеристики Товару.

 

5. Ціна Товару та порядок оплати Товару

5.1. Ціни на Товар визначаються Продавцем в односторонньому безспірному порядку і вказуються на Сайті у відповідному розділі на момент оформлення Замовлення і не включають вартість доставки. Ціна Товару вказується в національній валюті України – гривнях.

5.2. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на Товар. Однак Продавець не має права змінювати ціну замовленого Товару після того, як Замовлення було підтверджено Gospodar (Покупець отримав телефонний дзвінок, в якому представник адміністрації сайту підтвердив Замовлення).

5.3. Остаточна ціна Товару визначається послідовною дією на ціну Товару знижок, акцій, які діють на момент підтвердження замовлення.

5.4. Основні характеристики Товару вказуються на Сайті. Якість Товарів повинно відповідати Гарантії якості продукції та упаковки Gospodar, яка доступна за посиланням https://gospodar.net/index.php?route=information/information&information_id=16 та є невід'ємною частиною цього Договору. Укладаючи цей Договір, Покупець підтверджує, що він ознайомився і приймає умови Гарантії якості продукції та упаковки Gospodar.

5.5. Оплата за Товар здійснюється Покупцем в національній валюті України - гривні наступним способами:

- перерахування грошових коштів протягом 2-х днів одразу після підтвердження Gospodar замовлення на банківський рахунок Продавця;

- при отриманні Товару у відділеннях поштових або транспортних компаній за готівковий або безготівковий розрахунок в гривнях в сумі, що відповідає підтвердженому Gospodar Замовленню (Накладний платіж).

5.6. При не надходженні коштів, Продавець залишає за собою право анулювати Замовлення і не видавати Замовлення Покупцю на відділенні транспортних компаній.

5.7. При анулюванні Замовлення(до його відправки) або проведенні повернення Товару грошові кошти підлягають поверненню Покупцю.

5.8. Повернення грошових коштів може відбуватися на вказаний в Заяві на повернення грошових коштів банківський рахунок.

5.9. Термін повернення грошових коштів становить до 7 робочих днів після отримання Gospodar належним чином заповненого Заяви на повернення грошових коштів.

 

6. Оформлення Покупцем Замовлення

6.1. Оформлення Покупцем Замовлення на Товар проводиться шляхом послідовного здійснення на Сайті наступних дій:

вибору необхідного Покупцеві асортименту Товарів, його кількості;

введення необхідних даних про себе, в тому числі контактний номер телефону;

вибору способу і адреси доставки;

кліка на кнопці "Оформити Замовлення".

6.2. Після оформлення Замовлення Адміністрація Gospodar зв'язується з Покупцем для підтвердження Замовлення та уточнення його деталей. Непідтверджений Замовлення не підлягає виконанню.

6.3. Замовлення може бути оформлено тільки при замовленні Товару на мінімальну суму, зазначену на Сайті.

6.5. Факт оформлення Замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов даного Договору, в тому числі згодою Покупця на розсилку Gospodar йому повідомлень про статус його Замовлення і опитувань для поліпшення якості обслуговування Покупців.

6.6. Такі повідомлення, пропозиції та опитування можуть направлятися як у формі SMS-повідомлень, так і за допомогою електронної пошти, а також в сервісах обміну повідомленнями, які використовуються Покупцем, в тому числі, Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Покупець має право відмовитися від отримання таких повідомлень. Покупець, який придбав Товар (який оформив Замовлення), розглядається як особа, яка вступила до продавця в правовідносини на умовах Договору.

6.7. У разі, якщо раніше Покупець порушував умови Договору, не приймав доставлений Замовлення, не дотримувався умови оплати, здійснював по відношенню до Gospodar або його співробітників неетичні або конфліктні на погляд Gospodar дії, Gospodar має право в односторонньому порядку відмовитися від подальшої співпраці з Покупцем, відмовити Покупцеві в укладенні договору і прийомі його Замовлення до виконання.

6.8. Gospodar має право в односторонньому порядку анулювати Замовлення Покупця, про що останній повідомляється шляхом SMS-повідомлення або за допомогою електронної пошти, а також в сервісах обміну повідомленнями, які використовуються Покупцем, в тому числі, Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook.

 

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Продавець зобов'язується:

7.1.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити виконання в повній мірі всіх зобов'язань перед Покупцем відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства. Продавець залишає за собою право невиконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, зазначених в п.10 цього Договору.