Публічна оферта

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фізичної особи-підприємця

Каплуна Т.П. № 02/04/24

від «02» квітня 2024 року

ДОГОВІР

публічної оферти про торгівлю товарами, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

Цей Договір публічної оферти про торгівлю товарами, що здійснюються фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет встановлює умови та порядок торгівлі товарами на Платформах, що знаходяться в мережі інтернет за адресами:

(далі – «Платформи»), та є публічною офертою Фізичної особи-підприємця Каплуна Тараса Петровича, як оператора Платформ, (надалі «Оператор», РНОКПП – 3261300852) для невизначеного кола осіб у розумінні ст. ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір публічної оферти про торгівлю товарами, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

1. Загальні положення

1.1. Відносини між Покупцями та Продавцем базуються на основі Договору публічної оферти.

1.2. Договір публічної оферти є публічним договором, що регулюється ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.

1.3. Умови публічного договору є однаковими для всіх.

1.4. Придбавши Товари у Продавця, Покупець акцептує умови цього Договору, та підтверджує, що ознайомлений з ним та погоджується з його умовами.

1.5. У Договорі вживаються терміни в такому значенні:

а. Платформи – офіційні веб-сторінки Оператора, що знаходяться в мережі Інтернет за адресами:

на яких Продавці розміщують інформацію про свій товар, його вартість, а також спосіб отримання. Скориставшись конкретною пропозицією, Покупець акцептує умови цього Договору.

b. Клієнт (Покупець) – будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець чи юридична особа, що замовляє Товари у Продавця, оплачує за Товари згідно із способами, передбаченими цим Договором, таким чином висловивши намір акцептувати цей Договір.

c. Продавець – будь-який субʼєкт господарювання, що здійснює продаж Товарів за допомогою розміщення відповідних пропозицій на Платформах.

d. Товари – широкий асортимент декоративних та плодових рослин, а також саджанці рослин. Перелік, опис та вартість Товарів зазначаються на Платформах у вигляді пропозицій, публікацій або постів.

e. Акцептування Договору – під акцептом цього Договору розуміється оплата Товару Продавця згідно з оголошеннями, пропозиціями чи публікаціями, розміщеними на Платформах.

2. Предмет договору

2.1. Цей договір є публічним договором, який вважається укладеним між Продавцем, з однієї сторони, та Покупцем, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього.

2.2. За цим Договором Продавець зобов'язується продати Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується прийняти Товар й оплатити його вартість у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством України.

2.3. Продавець здійснює торгівлю Товаром за цим Договором відповідно до норм чинного законодавства України та домовленостей, що встановлені між Оператором Платформ, Покупцем та Продавцем.

3. Порядок оформлення товару та отримання винагороди Продавцем

3.1. Оператор Платформ може здійснювати продаж Товарів як самостійно, так і надає доступ для продажу, оформлення та відправлення Товарів, а також отримання прибутку будь-якими іншими Продавцями.

3.2. Покупець звертається до Продавця будь-яким зручним способом зв’язку, що опублікований на Платформах, та приймає умови в опублікованому оголошенні, публікації або пропозиції Продавця, а також в цьому Договорі.

3.2.1. Покупець залишає заявку на Платформах Продавця, де зазначає свої особисті дані: ПІБ, номер телефону, адресу електронної пошти, адресу доставки/номер відділення Нової Пошти/Укрпошти та іншу інформацію. Покупець зобов'язується надати точну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за правильність даних, наданих Покупцем під час здійснення замовлення.

3.2.2. Усі дані, які передбачені п.3.2.1. цього Договору, збираються Оператором Платформ та передаються Продавцеві, а також зберігаються на серверних потужностях Оператора згідно з правилами, що викладені в політиці конфіденційності (Додаток № 1).

3.3. Основними критеріями ідентифікації Товару є: найменування Товару.

3.4. Мінімальна сума Замовлення за цим Договором складає 400,00 (чотириста) гривень. Продавець залишає за собою право погодити чи відхилити Замовлення, розміщене на Платформах, якщо загальна сума такого Замовлення становить менше ніж 400,00 (чотириста) гривень.

3.5. Продавець, отримавши звернення від Покупця, попереджає його про умови Договору та отримує згоду на обробку персональних даних (у т. ч. в усному порядку), за необхідності надає інформацію про Товари (вартість, строки доставки, умови повернення та інше).

3.6. Покупець може здійснювати попереднє бронювання Товару, яке підтверджується Продавцем виключно після отримання оплати Товару (повної вартості або авансу). Після підтвердження бронювання, Продавець гарантує Покупцю відправку заброньованого Товару за вартістю, яка є актуальною на момент бронювання.

3.6.1. Продавець має право скасувати бронювання, якщо Товар не може бути надісланий Покупцю у зв’язку з форс-мажорними обставинами, які не залежать від Продавця. Продавець вживає всіх можливих заходів для попередження Покупця про такі обставини протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту їх виникнення та повертає сплачений аванс Покупцю.

3.6.2. Продавець має право запропонувати рівноцінну заміну заброньованому Товару, якщо такий Товар продається як одиничний.

3.6.3. Продавець залишає за собою право замінити Товар без попереднього погодження з Покупцем, якщо такий Товар відправляється у наборі, а інші Товари із набору відповідають Замовленню Покупця.

3.7. Оплата за Товар може здійснюватися на розрахунковий рахунок Продавця, на ключ-карту Продавця або накладеним платежем.

3.8. Розрахунок за Товар відбувається у національні валюті України – гривні.

3.9. Покупець, оплативши за Товари, акцептує умови цього Договору та отримує вказані у Замовленні Товари; не оплативши Товари (повну вартість або аванс), Покупець відмовляється від Договору та від Товарів, які продаються Продавцем згідно з умовами цього Договору. Підтвердженням оформлення Замовлення Покупцем є квитанція про оплату Товару (повну вартість або аванс), яку Покупець повинен надати Продавцю.

3.10. Оплата за Товари, передбачені у п. п. d п. 1.5. здійснюється наступним чином:

3.10.1. передоплата у розмірі 100% (сто відсотків) на розрахунковий рахунок Продавця;

3.10.2. передоплата у розмірі 100% (сто відсотків) на ключ-карту Продавця;

3.10.3. накладений платіж із використанням поштової служби Нова пошта виключно на товари, які визначені Продавцем, за умови, що Покупець сплачує аванс у розмірі, визначеному Продавцем;

3.10.4. а також інші способи оплати, які розміщені на Платформах.

3.11. Продавець відправляє Товар накладеним платежем згідно п. 3.10.3 Договору виключно за умови попередньої оплати Товару у розмірі:

 • 100,00 (сто) гривень - якщо сума Замовлення становить менше ніж 400,00 (чотириста) гривень, з урахуванням п. 3.4. Договору;
 • 200,00 (двісті) гривень - якщо сума Замовлення становить менше ніж 2000,00 (дві тисячі) гривень;
 • 300,00 (триста) гривень - якщо сума Замовлення становить менше ніж 3000,00 (три тисячі) гривень;
 • 20 (двадцять) відсотків від вартості Товару - якщо сума Замовлення становить більше ніж 4000,00 (чотири тисячі) тисяч гривень;
 • 30 (тридцять) відсотків від вартості Товару - якщо сума Замовлення становить більше ніж 6000,00 (шість тисяч) гривень.

3.12. Продавець відправляє Товар із використанням поштової служби УкрПошта виключно за умови передоплати за Товар у розмірі 100% (сто відсотків).

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Продавець зобов’язується:

 • продати Покупцю Товари, розміщені на Платформах;
 • забезпечити можливість оплатити вартість Товарів на банківський рахунок, ключ-карту Продавця або накладеним платежем відповідно до умов цього Договору;
 • забезпечити Покупця повною інформацію про Товари, що продаються, особливості їх зберігання, посадки та правильного догляду, умови повернення, а також надати дані про Продавця для пред’явлення скарг або вимог;
 • ознайомити із умовами цього Договору та отримати дозвіл на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку);
 • повернути Покупцю помилково сплачені кошти.

4.2. Продавець має право:

 • вносити зміни до Договору в односторонньому порядку;
 • вносити зміни щодо інформації та переліку Товарів на власний розсуд в односторонньому порядку;
 • залучати третіх осіб для виконання умов цього Договору.

4.3. Покупець зобов’язується:

 • дотримуватись всіх умов та вимог цього Договору;
 • ознайомитись з інформацією про Товари Продавця;
 • оглянути Товар при отриманні у відділенні поштової служби;
 • прийняти Товари Продавця;
 • оплатити Товари Продавця;
 • надати достовірну інформацію у відповідності до п. 3.2.1. цього Договору.

4.4. Покупець має право:

 • вимагати від Продавця виконання умов та положень цього Договору;
 • замовляти Товари у Продавця;
 • отримати повну інформацію щодо Товарів Продавця, їх ціну, строки відправки, особливості їх зберігання, посадки та правильного догляду, умови повернення та будь-яку іншу інформацію, що стосується предмету Договору.
 • вимагати від Продавця повернення помилково сплачених коштів.

5. Доставка товару

5.1. Доставка Товару відбувається із використанням поштових служб (Нова Пошта, УкрПошта) у межах території України. Інформація про доступні варіанти доставки кожного Товару вказується Продавцем на Платформах.

5.1.1. Продавець відправляє Товар протягом 7 (семи) календарних днів з моменту оформлення Замовлення на Платформах, крім випадків попереднього бронювання Товару згідно з п. 3.6 цього Договору.

5.1.2. Продавець відправляє Товар із використанням поштової служби Нова Пошта відповідно до встановлених поштовою службою умов надання послуг (у тому числі вимог щодо ваги та габаритів відправлення, вимог до пакування відправлення тощо).

5.2. При відправці Товару Продавець надсилає Покупцю номер накладної, за яким закріплено Товар.

5.3. Доставка Товару (у тому числі і повернення Товару) здійснюється за рахунок Покупця.

5.4. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до актуальних тарифів, що вказані на сайті відповідної поштової служби (Нової Пошти, УкрПошти).

5.5. Вартість послуги «грошового переказу» при доставці Товару накладеним платежем за допомогою поштової служби Нова Пошта сплачує Покупець.

5.6. Під час отримання Товару кур'єрською службою доставки Покупець зобов’язаний перевірити якість товару, а також переконатися у відповідності Товару Замовленню.

6. Умови повернення та обміну товару

6.1. Повернення та/або обмін Товару, що продається Продавцем на користь Покупців Платформи відбувається згідно положень Закону України «Про захист прав споживачів».

6.2. Для повернення та/або обміну Товару належної/неналежної якості, Покупець повинен звернутись до Продавця та проінформувати про повернення та/або обмін Товару із наданням документів, що підтверджують факт купівлі Товару на Платформах.

6.3. Покупець має право на повернення та/або обмін Товару неналежної якості (Товар гнилий, неживий або зламане стебло), якщо Покупець звернувся до Продавця протягом 24 (двадцяти чотирьох годин) з моменту отримання Товару на відділенні поштової служби. Для підтвердження неналежної якості Товару, Покупець надсилає Продавцю фото та/або відео такого Товару будь-яким зручним способом зв’язку, що опублікований на Платформах.

6.3.1. Повернення та/або обмін Товару неналежної якості відбувається лише за умови повернення Покупцем Товару неналежної якості Продавцю.

6.3.2. Продавець зобов’язаний відправити на заміну Товар належної якості протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання Продавцем Товару неналежної якості.

6.3.3. Для повернення коштів за Товар неналежної якості, Покупець надає Продавцю реквізити особи, яка здійснювала оплату Товару (ПІБ, РНОКПП, розрахунковий рахунок). Продавець здійснює повернення коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Товару від Покупця.

6.4. Оплата за доставку Товару при поверненні Товару, що продається Продавцем на користь Покупців, відбувається за кошти Покупця.

6.5. Повернення Товару належної якості здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

6.6. Товар вважається таким, що є належної якості, якщо протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару Покупець не звернеться до Продавця із зауваженнями щодо якості Товару чи з метою повернення Товару. У разі отримання звернень пізніше встановленого терміну, Продавець має право відмовити у розгляді такого звернення.

6.7. Продавець має право відмовити в обміні та/або поверненні Товару за наступних умов:

6.7.1. Товар використовувався і незбережено його товарний вигляд, Товар був висаджений у ґрунт, порушено умови зберігання чи догляду, а також незбережено розрахунковий документ, виданий Покупцю разом з проданим товаром;

6.7.2. минуло, не рахуючи дня купівлі, більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів;

6.7.3. у силу своєї специфіки, Товар експлуатувався Покупцем.

6.8. В окремих випадках Продавець може погодити висадку Товару у ґрунт з подальшою гарантією на заміну аналогічного Товару або обміну на рівноцінний чи дорожчий (з доплатою). У випадку, якщо Товар, на який скаржився Покупець, не прижився, про що Покупець повідомив Продавця не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Товару, Продавець надсилає на заміну аналогічний Товар або обмінює на рівноцінний чи дорожчий (з доплатою). Для підтвердження того, що Товар не прижився, Покупець надсилає Продавцю фото та/або відео.

7. Відповідальність сторін та вирішення спорів

7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов’язань за умовами цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, яку надав при замовленні Товару. Якщо Покупець невірно вказав особисті дані, дані поштового відділення, номер телефону, то витрати за переадресацію Товару покладаються на Покупця.

7.2.1. Оператор не несе відповідальність за помилки, вчинені Продавцем чи Покупцем Платформ.

7.3. Якщо Покупець відмовляється забрати Товар на відділені поштового зв’язку, то такий Товар повертається Продавцю. Вартість з послуг доставки, зберігання покладається на Покупця. Продавець повертає Покупцю кошти за Товар за мінусом витрат доставки, зберігання.

7.4. Покупець та Продавець погоджуються вирішувати спірні ситуації шляхом переговорів та досягненням консенсусу, в свою чергу, Оператор зобов’язується сприяти проведенню таких переговорів та вирішення спірних ситуацій.

7.5. У випадку неможливості досягнути консенсусу протягом 30 (тридцяти) календарних днів, Покупець має право звернутися із скаргою до будь-якого державного органу, до компетенції якого входить розгляд таких скарг.

7.6. У випадку неможливості вирішення спору згідно з п. п. 7.4, 7.5 Покупець має право звернутись виключно до суду за місцем знаходження Продавця.

7.7. Продавець не несе відповідальності за невідповідність Товару, невиправданим очікуванням, суб’єктивній оцінці та завищеним сподіванням Покупця. Претензії, що ґрунтуються на вищевказаних критеріях, не задовольняються.

8. Строк дії договору та порядок його розірвання

8.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Покупцем Платформи та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань по Договору.

8.2. Даний Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами Договору.

8.3. Оператор Платформи має право вносити зміни відповідно до цього Договору в будь-який момент без погодження з Продавцем чи Покупцем.

9. Форс – мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

9.2. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох (трьох) місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

10. Додаткові гарантії

10.1. Продавець зобов'язується надавати консультації щодо зберігання, посадки та правильного догляду за Товарами своїм Клієнтам, а також одержувачам Товару при необхідності протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання запиту. Продавець має право запросити у Покупця фото та/або відео Товару для детальнішої консультації.

10.2. Продавець не гарантує абсолютної ідентичності Товару (посадкового матеріалу), що доставляється, з фото зразка, розміщеного на Платформах, але гарантує максимальну схожість Товару, що доставляється, з розміщеними на Платформах фото. Розміри Товарів, зазначені на Платформах, є орієнтовними, допускається похибка +/- 10-30 %.

10.3. Продавець забезпечує дотримання агротехнічних норм під час викопування та транспортування Товару (посадкового матеріалу).

10.4. Продавець зобов’язується вчинити всі дії, щоб Товар (посадковий матеріал), який доставляється клієнту, було отримано придатним та готовим до висадки.

10.5. Продавець гарантує високу приживлюваність за умови належного догляду, що відповідає нормам агротехніки і забезпечення потреби конкретного виду рослини.

10.6. Продавець не несе відповідальність за приживлюваність посадкового матеріалу в разі недотримання норм агротехніки.

10.7. У разі виникнення сумнівів, недостачі, невідповідності отриманого Товару Замовленню, Клієнт має право звернутися до Продавця за контактами, вказаними на Платформах. Звернення повинно містити інформацію про одержувача (номер замовлення, прізвище ім’я, по-батькові), короткий опис ситуації та фото Товару.

11. Інші умови

11.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.

11.2. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Оператором в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Продавця/Клієнта. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Продавець/Клієнт вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Платформі.

11.3. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.

11.4. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені у цьому Договорі чи Платформі.

11.5. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. У такому випадку Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення, щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.